ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


- Ο πρώτος μήνας δωρεάν για ένα χρόνο σύμβασης

ανεξαρτήτου συνολικού ποσού


- Αρχικός καθαρισμός κτηρίων - διαμερισμάτων

απο 1,5€/τ.μ.


- Καθαρισμός κλιμακοστασίου πολυκατοικίας

από 15€ / όροφος


- Καθημερινός καθαρισμός επιχειρήσεων,

γραφείων , επαγγελματικών χώρων από 0,50/τ.μ.


- Καθαρισμός σαλονιών από 10€ / θέση


- Καθαρισμός στρωμάτων από:

20€ / μονό

35€ / διπλό