Καλώντας την εταιρία μας , αυθημερόν σας επισκέπτεται εκπρόσωπος μας, και υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά, για τον καθαρισμό του χώρου σας , χωρίς καμία επιβάρυνση σας.
Μετά από την προγραμματισμένη επίσκεψη σας ενημερώνουμε για την πλήρως εξοπλισμένη εταιρεία μας, τα κατάλληλα μηχανήματα που έχει στη διάθεσή της, και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να καλύψει τις ανάγκες καθαρισμού του χώρου σας.
Τα μηχανήματα που διαθέτη η εταιρία μας μπορούν να καθαρίσουν οποιοδήποτε χώρο ακόμη και στην περίπτωση που είναι (υπόγειος, χωρίς φρεάτια νερού ,χώρους χωρίς νερό η ρεύμα ) τα μηχανήματα μας ποικίλουν και τα περισσότερα είναι αυτόνομα, δεν χρειάζονται νερό η ρεύμα. τα μηχανήματα μας πλένουν και στεγνώνουν τα δάπεδα για να μη διακοπή η χρήση το χώρου.
Παράλληλα ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί όλες τις ημέρες και ώρες και αργίες αν ο χώρος είναι επαγγελματικός


Το πρόγραμμα καθαρισμού που ακολουθεί η εταιρεία μας ενδεικτικά έχει ως εξής:
Στο καθαρισμό που πραγματοποιούμε συμπεριλαμβάνονται και τοίχοι, πόρτες, σωλήνωσης, φρεάτια.

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα καθαρισμού διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κτιρίου, και εφαρμόζετε από εξειδικευμένο προσωπικό.
Παράλληλα υπάρχει επόπτης εργασίας ο οποίος επιβλέπει το προσωπικό καθώς και τις εργασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημιάς που θα προκληθεί από το προσωπικό της εταιρείας μας, η εταιρεία μας υποχρεούται την αποκατάσταση της ζημιάς αυτής.

Η εταιρεία μας φέρει πλήρη ευθύνη αστικά και ποινικά απέναντι στο προσωπικό που θα απασχολ
ήσει και είναι υπόχρεη για τις πληρωμές και τις ασφαλιστικές εισφορές αυτών.