Ανθρώπινο Δυναμικό

Το συνεργείο καθαρισμού Ηρακλείου COSACLEAN έχει στο δυναμικό της 9 στον αριθμό μισθοδοτούμενων υπαλλήλων (Ελληνικής Καταγωγής), τεχνικούς συμβούλους, επόπτες εργασίας και επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.
Η επιλογή προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια και η εκπαίδευση εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνική καθαρισμού EXACT100-200, τόσο ως προς την ικανότητα καθαρισμού όσο και προς την εντιμότητα και τη συνέπεια κάθε υπαλλήλου.
Ο συνδυασμός ενός καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και ενός άρτια οργανωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, δίνει τη δυνατότητα να μπορεί η COSACLEAN να προσφέρει στους πελάτες της ξεχωριστή καθαριότητα.

 Οχήματα

Η COSACLEAN σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και των πελατών της, για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους, έχει εισάγει στο δυναμικό της τον πιο κατάλληλο και εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία ζητηθεί.
Ο εξοπλισμός αποτελείται από:
- οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
- οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού.
- οχήματα καλαθοφόρα - γερανοφόρα για τον καθαρισμό υαλοπετασμάτων.
- οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων - μπαζών.
- μηχανές ηλεκτροκίνητες και μπαταριοκίνητες πλύσεως δαπέδων.
- μηχανές γυαλίσματος δαπέδων.
- μηχανές αναρρόφησης στερεών και υγρών.

 Υλικά καθαρισμού

Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιεί η εταιρία καθαρισμού COSACLEAN είναι φιλικά στο περιβάλλον και ακίνδυνα για τις επιφάνειες επάνω στις οποίες εφαρμόζονται. Η χρήση αυτών γίνεται με τις οδηγίες Ε.Ε. 43/93, έχουν προδιαγραφές από το σύστημα H.A.C.C.P (Hazard Analysis Critical Point) τις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. την έγκριση του Γ.Χ.Κ (Γενικό Χημείο του Κράτους), και την υπ΄ αριθμό 152347/3807 11-05-81 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.