- Γραφείων / Καταστημάτων / Βιτρινών

- Κτιρίων / Επαγγελματικών Χώρων / Σχολείων

- Φροντιστηρίων / Τραπεζών / Δημόσιων Υπηρεσιών

- Νοσοκομείων / Ξενοδοχειακών Μονάδων

- Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων

- Αρχικοί Καθαρισμοί Διαμερισμάτων

- Τακτικοί Καθαρισμοί Διαμερισμάτων

- Καθαρισμοί προσόψεων Κτηρίων / Καταστημάτων

- Καθαρισμοί παντός μεγέθους Υαλοπινάκων (Τζαμαριών)